Distanstjänster

Distanstjänster hjälper dig oberoende av tid och plats 

Med hjälp av Terveystalos Distanstjänster liksom chattjänsterna kan du kontakta läkare eller sjukskötare i fall där en fysisk undersökning inte är nödvändig. Du får svar på ditt meddelande utan dröjsmål. Förutom meddelanden kan du vid behov skicka bild- eller textfiler. Du kan använda tjänsten på Oma Terveys webbplatsen eller mobilapplikationen.

Läkarchatt 24/7

Chattjänsten håller öppet dygnet runt alla dagar. En allmänläkare svarar på ditt meddelande utan dröjsmål. Tjänsten sparar tid och möda då patienten inte behöver ta sig till läkarmottagningen. I chatten kan du förutom ditt meddelande även skicka en bild, en videofil eller en annan bifogad fil som gör det enklare att ställa diagnos.

Läkaren kan bedöma vårdbehovet samt ordinera laboratorietester eller läkemedel via tjänsten. Till de ärenden som oftast sköts via chatten hör ärenden som rör exempelvis allergisymtom, urinvägsinfektioner, eksem och vårdanvisningar för tidigare diagnostiserade sjukdomar.

Tjänsten lämpar sig inte för vård av allvarliga sjukdomar eller för ordination av sömnmedicin, psykofarmaka eller starka smärtstillande medel.

Läkarchatt 24/7 för företaghälsovårdskunder

Chattjänsten erbjuder företagshälsovårdskunder ett alternativt sätt att sköta sådana hälsorelaterade ärenden som inte kräver ett fysiskt besök på mottagningen. Fråga din arbetsgivare om tjänsten ingår i ert företagshälsovårdsavtal.

Priset för Läkarchatt 24/7 är 40-60€ (berättigar inte till FPA-ersättning).

Sjuksköttarchatt 24/7

Via sjukskötarchatten får du råd och handledning i frågor som rör exempelvis akuta infektioner i andningsvägarna, magbesvär, allergisymtom och vaccinationer. Sjukskötarchatten är öppen dygnet runt alla dagar.

Genom chatten utreds vårdbehovet, och sjukskötaren ger dig anvisningar för hur du kan behandla ditt problem hemma eller hänvisar dig till rätt mottagning eller till läkarchatten om dina symtom kräver ett besök hos en läkare. Sjukskötarchatt ni kan inte förnyande av recept.

Sjuksköttarchatt 24/7 för företaghälsovårdskunder

Chattjänsten erbjuder företagshälsovårdskunder ett alternativt sätt att sköta sådana hälsorelaterade ärenden som inte kräver ett fysiskt besök på mottagningen. Fråga din arbetsgivare om tjänsten ingår i ert företagshälsovårdsavtal.

Sjuksköttarchatt 24/7

Priset för tjänsten är alltid 12 €/chatt (berättigar inte till FPA-ersättning).

Förnyande av recept

Tjänsten för förnyande av recept erbjuder ett enkelt sätt att förnya läkemedelsrecept. Du kan förnya upp till tre recept på en gång. Skriv till läkaren vilket eller vilka recept du vill förnya. Läkaren ber om mer information vid behov. När du använder chattjänsten för förnyande av recept ger du läkaren tillstånd att kontrollera dina uppgifter i Kanta-tjänstens patientdataarkiv och medicindatabas samt i Terveystalos patientdatasystem.

Detta är nödvändigt för att läkaren ska få tillgång till den information han eller hon behöver för att kunna förnya ditt recept. Receptet skickas till apoteket i elektronisk form och du kan hämta ut din medicin på närmaste apotek genast. Tjänsten lämpar sig inte för ordination av sömnmedicin, psykofarmaka eller starka smärtstillande medel.

Tjänsten är öppen vardagar kl. 7–21.

Förnyande av recept, pris 25 € (berättigar inte till FPA-ersättning).

Favoriter

Tervetuloa Oma Terveys -palveluun!

Oma Terveys -palvelun kautta näet tulevia hoitotapahtumiasi ja aikaisempiin käynteihisi liittyviä tietoja. Etusivulla esitetään tiedoistasi kooste - lisää tietoja löydät muista osioista.

 

Kehitämme sivustoa jatkuvasti - anna palautetta ja vaikuta.

Välj intressanta ämnen

Lapsen terveys

Liikkujan terveys

Miehen terveys

Naisten terveys

Senioirin terveys

Välj din idrottsförening.