Distanstjänster

DISTANSTJÄNSTER 24/7

Terveystalos omfattande distanstjänster är alltid tillgängliga för dig, var du än befinner sig. Kontakta läkaren eller sjukskötaren på en gång via chatten eller video. Eller boka tid för en video- eller telefonmottagning hos önskad specialist, såsom allmän- eller specialistläkare, psykolog, näringsterapeut eller fysioterapeut. Distansmottagningen är behändig då du inte kan eller vill besöka mottagningen. På distansmottagningen ger en specialist råd och sköter ärenden som inte kräver fysiska undersökningar eller fortsätter behandlingar som inletts tidigare.

Logga in i distansmottagningen 

DISTANSTJÄNSTER FÖR KUNDER INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

LÄKARCHATT 24/7Uträtta ärenden direkt

ALLMÄNLÄKARENS VIDEOMOTTAGNING Uträtta ärenden genast
Öppna videoförbindelse »
Läs mer »

SJUKSKÖTARCHATT 24/7 Uträtta ärenden direkt
Öppna chatten »
Läs mer »

FÖRNYANDE AV RECEPT Uträtta ärenden direkt
Öppna chatten »
Läs mer »

MENTAL CHATT Uträtta ärenden direkt
Öppna chatten »
Läs mer »

VIDEOMOTTAGNING MED TIDSBOKNING
Boka tid för videomottagning hos önskad företags- eller allmänläkare eller någon annan specialist, såsom företagspsykolog, företagsfysioterapeut eller näringsterapeut.
Boka tid »
Läs mer »

REMISS FÖR CORONAVIRUS Ny tjänst
Öppna chatten »
Läs mer »

MEDDELANDE TILL EXPERTER
Öppna Oma Terveys »
Läs mer »

Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård.  

DISTANSTJÄNSTER FÖR PRIVATKUNDER

LÄKARCHATT 24/7 Uträtta ärenden direkt
Öppna chatten »
Läs mer »

ALLMÄNLÄKARENS VIDEOMOTTAGNING Uträtta ärenden direkt
Öppna videoförbindelse »
Läs mer »

SJUKSKÖTARCHATT 24/7 Uträtta ärenden direkt
Öppna chatten »
Läs mer »

FÖRNYANDE AV RECEPT Uträtta ärenden direkt
Öppna chatten »
Läs mer »

TANDCHATTUträtta ärenden direktNy tjänst
Öppna chatten »
Läs mer »

BARNLÄKARCHATT Uträtta ärenden direktNy tjänst
Öppna chatten »
Läs mer »

VIDEOMOTTAGNING MED TIDSBOKNING Ny tjänst
Boka tid för videomottagning hos önskad allmän- eller specialistläkare eller någon annan specialist, såsom psykolog, fysioterapeut eller näringsterapeut.
Boka tid »
Läs mer »

MENTALT STÖD – DIN KRISTJÄNST PÅ NÄTET Ny tjänst
Boka tid »
Läs mer »

REMISS FÖR CORONAVIRUS Ny tjänst
Öppna chatten »
Läs mer »

COVID-19 TEST FÖR RESANDE Ny tjänst
Öppna chatten »
Läs mer »

Närmare beskrivningar av våra tjänster och information om FPA-ersättningar för tjänsterna finns här »

VÄLJ LÄMPLIG TJÄNST EFTER INLOGGNING. VI BETJÄNAR 24/7.

Logga in i distansmottagningen

 

KOMMENTARER FRÅN VÅRA KUNDER

”Chatten är verkligen ett praktiskt sätt att direkt fråga om det man har på hjärtat, webbläkaren svarar på en gång. Mycket bra tjänst!”
”Jag kunde sköta ärendet utan att behöva resa eller köa på en jourpoliklinik.”
”Tack för den praktiska chatten. Jag lyckades enkelt förnya mitt recept.”

 

LÄS MER OM VÅRA DISTANSTJÄNSTER

LÄKARCHATT 24/7   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Läkarkontakt via chatten utan tidsbokning dygnet runt alla dagar..
Pris för kunder inom företagshälsovården: Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård. Genom att öppna appen Terveystalo eller logga in i Oma Terveys ser du de distanstjänster som ingår i din företagshälsovård.
Pris för privatkunder:  Fast prissättning vilken innehåller också Kanta-avgiften 2,10 €. Priser efter FPA-ersättning vardagar kl. 7–21 36,10 € (utan FPA-ersättning 44,10 €), veckoslut och helgdagar kl. 7–21 46,60 € (54,60 €). Nattetid kl. 21–7 57,10 € (65,10 €).
FPA-ersättningar: Ja, tjänsten berättigar till FPA-ersättning.
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

Läkarchatten är alltid öppen. Via läkarchatten får du snabbt kontakt med en allmänläkare överallt, när som helst och utan tidsbokning. I chatten kan du diskutera och vid behov skicka till exempel en bild eller en annan fil till en specialist.

På läkarens rekommendation och efter överenskommelse med kunden kan en videoförbindelse startas i chatten. Då debiteras besöket enligt Allmänläkarens videomottagning. Läs mer.

Via tjänsten kan du få en bedömning av vårdbehovet, remiss till laboratoriet eller recept. Till de ärenden som oftast sköts via tjänsten hör till exempel allergisymtom, urinvägsinfektioner, eksem och vårdanvisningar för besvär som har diagnostiserats tidigare.

Tjänsten lämpar sig inte för behandling av allvarliga sjukdomar eller till exempel för ordination av sömnmedel, psykofarmaka eller starka smärtstillande medel. Observera att antibiotika mot till exempel öron- eller bihåleinflammation inte kan ordineras via chatten.

BARNLÄKARCHATT   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Kontakt med barnläkare via chatten eller en videoförbindelse utan tidsbokning varje dag kl. 8–20.
Pris för privatkunder: Fast prissättning vilken innehåller också Kanta-avgift 2,10 €. Priser för chattmottagning efter FPA-ersättning vardagar 60,10 € (utan FPA-ersättning 72,10 €), lördagar 77,60 € (89,60 €) och söndagar 95,10 € (107,10 €). Priser för videomottagning efter FPA-ersättning vardagar 80,10 €/10 min (utan FPA-ersättning 92,10 €), 102,60 €/20 min (114,60 €) och 125,10 €/30 min (137,10 €). 
FPA-ersättningar: Tjänsten berättigar till FPA-ersättning.
Gör så här: Tjänsten är öppen varje dag kl. 8–20. Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna Barnläkarchatten.

Via barnläkarchatten får du smidigt kontakt med specialistläkare i barnsjukdomar utan tidsbokning, var du än befinner dig. Barnläkaren betjänar omkring inom 5 minuter i chatten.

I chatten kan du diskutera och vid behov skicka en bild eller någon annan fil till en specialist. Barnläkaren kan hjälpa på distans i många ärenden: till exempel frågor gällande infektionssymtom, allergier, eksem, tarmbesvär, tillväxtuppföljning eller resultat från laboratorieundersökningar kan med fördel skötas via chatten. Via chatten kan man bedöma vårdbehovet och hur brådskande ärendet är samt ordinera nödvändiga undersökningar och läkemedelsbehandlingar. I tjänsten kan man även skriva intyg och vid behov hänvisa till fortsatta undersökningar. I chatten är det också möjligt att starta en videoförbindelse. Då debiteras mottagningen som en videomottagning.

I chatten är det också möjligt att starta en videoförbindelse (videoförbindelsen startas när chatten har inletts). Med en videoförbindelse kan man till exempel kontrollera barnets andningsmönster, eksem och andra synliga symtom. Via chatten kan antibiotikakurer inte ordineras för behandling av luftvägsinfektioner, eftersom de alltid kräver läkarundersökning. Tjänsten lämpar sig inte för vård av allvarliga sjukdomar, men via distansmottagningen kan man bedöma hur brådskande vården är och behovet av fortsatt behandling. Akuta ärenden eller förstagångsärenden, som inte är lämpliga för chatt- eller videomottagning, kan ändå eventuellt kontrolleras på distansmottagningen.

MENTAL CHATT   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Mental chatt och sparring till stöd för ditt mentala välbefinnande. Endast för kunder inom företagshälsovården.
Pris för kunder inom företagshälsovården: Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård. Genom att öppna appen Terveystalo eller logga in på webbplatsen Oma Terveys ser du de distanstjänster som ingår i din företagshälsovård.
FPA-ersättningar: –
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

Mental chatt och sparring är en tjänst med låg tröskel som din arbetsgivare erbjuder dig till stöd för ditt mentala välbefinnande. Användningen av tjänsten är fullständigt konfidentiell, och arbetsgivaren eller företagshälsovården får inte information om vem som har använt tjänsten.

IMentala chatten bedömer sjukskötaren din situation och bokar tid till Mental sparring eller vid behov till läkarmottagningen. Mentala chatten varar i ungefär 15 minuter och är öppen dygnet runt varje dag.

I Mental sparring får du i lugn och ro diskutera med en expert inom mentalt välbefinnande om vad som helst som tynger ditt sinne, och du kan ta upp både små och stora problem. Du kan besöka mottagningen medan du sitter hemma på soffan, eftersom besöket sker i form av videomottagning. Du har möjlighet att använda 1–5 besök för att stärka dina resurser och få fler verktyg till stöd för ditt mentala välbefinnande. Reservera cirka 45 minuter för varje besök.

FÖRNYANDE AV RECEPT   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Ett smidigt sätt att förnya upp till tre läkemedelsrecept åt gången via chatten utan tidsbokning vardagar kl. 7–21 och under veckoslut kl. 9–21. Recepten skickas till apoteket i elektronisk form och du kan hämta ut dina läkemedel på närmaste apotek genast. 
Pris för kunder inom företagshälsovården: Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård. Genom att öppna appen Terveystalo eller logga in på webbplatsen Oma Terveys ser du de distanstjänster som ingår i din företagshälsovård.
Tjänstens pris för privatkunder: Fast prissättning vilken innehåller också Kanta-avgft 2,10 €. Priser efter FPA-ersättning vardagar 22,10 € (utan FPA-ersättning 30,10 €), lördagar 29,10 € (37,10 €) och söndagar 36,10 € (44,10 €).
FPA-ersättningar: Tjänsten berättigar till FPA-ersättning.
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

I tjänsten kan du förnya upp till tre recept per kund åt gången. Skriv till läkaren vilket eller vilka recept du vill förnya. Läkaren ber om mer information vid behov.

I tjänsten förnyas inte recept på sömnmedel, psykofarmaka och starka smärtstillande medel eller antibiotika.

COVID-19 TEST FÖR RESANDE

Pris för privatkunder: Remiss 20 € och certifikat 20€ 
FPA-ersättningar: Berättigar inte till FPA-ersättning.
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

Om du ska resa utomlands från Finland eller ankommer till Finland från utomlands, du kan chatta med en sjuksköterska som är bekant med Covid-19 test och betyg för resor. Du ska få en remiss till Covid-19 PCR eller antigen test, råd om tidtabellen och tillämplig Covid 19-betyg - ett elektronisk elle tryckat certificat. Priset för alla test och betyg hör inte i chatmottagnings service avgift och ska debiteras enligt prislistan.

Obs. Det är alltid kundens eget ansvar att ta reda på vilka krav destinationen sätter och tillmötesgående av Covid-19 Certificate. Situationen gällande begränskningar kan ändras fort (se IATA webbsidan). Terveystalo är inte ansvarig av informationen gällande krav av olika destionationer eller eventuella andringar i reseplaner eller bekostnader som uppstår från sådana ändringar i krav elle researrangemang.

TANDCHATT   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Handledning och rådgivning av experter i munhälsa i munhälsorelaterade frågor via chatten utan tidsbokning vardagar kl. 9–16.
Pris för privatkunder: 40 €*
FPA-ersättningar: Berättigar inte till FPA-ersättning.
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

Via tandchatten får du snabbt kontakt med en expert i munhälsa överallt, när som helst och utan tidsbokning. I tandchatten får du handledning, anvisningar, egenvårdsanvisningar och rekommendationer om fortsatt behandling i bland annat akuta mun- och tandproblem, bedömningen av tandvårdsbehovet och hur brådskande det är, egenvård samt i frågor om tidsbokning.

Via tjänsten  kan du få handledning och anvisningar i hälsorelaterade ärenden, bland annat akuta mun- och tandproblem, bedömningen av tandvårdsbehovet och hur brådskande det är, egenvård samt i frågor om tidsbokning. Genom tandchatten utreds vårdbehovet och en expert i munhälsa ger dig anvisningar för hur du kan behandla ditt problem hemma eller hänvisar dig till rätt specialistmottagning eller tandläkarens telefonmottagning, om dina symtom kräver bedömning av tandläkare.

*Ingen avgift debiteras för tandchatten om du hänvisas till en vanlig mottagning eller en telefonmottagning. Vi förbehåller oss dock rätten att debitera för besöket om ärendet kräver ytterligare arbete av experten i munhälsa eller om hen ger vårdanvisningar för att lindra symtomen, men den fortsatta behandlingen kräver mer omfattande arbete av tandläkare.

SJUKSKÖTARCHATT 24/7   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Handledning och rådgivning av sjukskötare i hälsorelaterade frågor via chatten dygnet runt alla dagar.
Pris för kunder inom företagshälsovården: Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård. Genom att öppna appen Terveystalo eller logga in på webbplatsen Oma Terveys ser du de distanstjänster som ingår i din företagshälsovård.
Pris för privatkunder: 20 €
FPA-ersättningar: Berättigar inte till FPA-ersättning.
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

Sjukskötarchatten är alltid öppen. Via sjukskötarchatten får du snabbt kontakt med sjukskötare överallt, när som helst och utan tidsbokning. Via sjukskötarchatten får du råd och handledning i hälsorelaterade frågor som rör exempelvis akuta infektioner i andningsorganen, magsjukdomar, allergisymtom och vaccinationer.

Via tjänsten kan du få råd och vägledning i hälsorelaterade frågor som rör exempelvis akuta infektioner i andningsorganen, magsjukdomar, allergisymtom och vaccinationer. Genom chatten utreds vårdbehovet och sjukskötaren ger dig anvisningar för hur du kan behandla ditt problem hemma eller hänvisar dig till rätt specialistmottagning eller till läkarchatten om dina symtom kräver bedömning av läkare.

Tjänsten lämpar sig inte för förnyande av recept.

MEDDELANDE TILL EXPERTER

Icke-brådskande kontakt med ditt företagshälsovårdsteam. Endast för kunder inom företagshälsovården.
Pris för kunder inom företagshälsovården: Tjänst för alla kunder inom företagshälsovården, du debiteras inte. Genom att öppna appen Terveystalo eller logga in på webbplatsen Oma Terveys ser du de distanstjänster som ingår i din företagshälsovård.
FPA-ersättningar för tjänsten: –
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

Terveystalos tjänst Meddelande till experter ger dig möjlighet att i icke-brådskande fall kontakta ditt företagshälsovårdsteam med ett meddelande – överallt, när som helst.

I tjänsten kan du gå igenom undersökningssvar, få råd om användningen av företagshälsovårdstjänster och be om remisser till andra experter inom ramen för din arbetsgivares företagshälsovårdsavtal. Företagshälsovårdens specialist besvarar meddelandet inom några vardagar.

VIDEOMOTTAGNING MED TIDSBOKDNING

Videmottagning med tidsbokning hos önskad specialist.  
Pris för kunder inom företagshälsovården:Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård. Tidsbokning av videomottagning för kunder inom företagshälsovården.  Gå till tidsbokningen..
Pris för privatkunder: Våra specialister prissätter i regel själva mottagningsbesöken med tidsbokning. Priset för videomottagning med tidsbokning är samma som för ett besök på närmottagningen, se riktgivande priser i prislistan. Under veckoslut tillämpas höjningar enligt prislistan. Förutom avgiften för videomottagningsbesöket debiteras i regel även en serviceavgift på 22,80 € och en Kanta-avgift på 2,10 €.
FPA-ersättningar: Ja, tjänsten berättigar till FPA-ersättning.
Gör så här: Välj och boka en tid för videomottagning hos önskad specialist via den elektroniska tidsbokningen. I bokningsbekräftelsen får du noggrannare anvisningar om förberedelserna. Gå till tidsbokningen.  Obs! Tidsbokning av videomottagning för kunder inom företagshälsovården: Gå till tidsbokningen för kunder inom företagshälsovården.

Videmottagning med tidsbokning innebär att mottagningsbesöket hos specialisten sker via videoförbindelse med telefon, dator eller annan terminal vid den bokade tiden. Videomottagningen är behändig när du vill spara tid och besöka mottagningen på en lämplig plats för dig, till exempel hemma i soffan eller under en resa. Videomottagningar erbjuds bland annat av allmän- och specialistläkare samt andra experter, såsom psykologer, näringsterapeuter, fysioterapeuter och sjukskötare runtom i Finland. 

Via videomottagningen kan du sköta hälsoärenden, som sannolikt inte kräver fysiska undersökningar. Utöver första besöket kan du besöka videomottagningen för uppföljningsbesök hos en bekant expert. Till exempel besök för att diskutera behandlingen av en sjukdom som redan har konstaterats eller terapibesök, kan med fördel skötas via videomottagningen. Vid behov kan du också få en remiss till en annan experts mottagning eller till exempel till laboratorieundersökningar.

Videomottagningen fungerar bäst via mobilappen Terveystalo. Du kan också använda webbtjänsten Oma Terveys via webbläsarna Google Chrome, Firefox, Safari eller Edge. I bokningsbekräftelsen får du noggrannare anvisningar om förberedelserna. Före videomottagningen ber vi dig testa din videoförbindelse på testsidan.

ALLMÄNLÄKARENS VIDEOMOTTAGNING   UTRÄTTA ÄRENDEN DIREKT!

Allmänläkarens videomottagning utan tidsbokning vardagar kl. 9–21 och under veckoslut kl. 9–18. Om allmänläkarens videomottagning är stängd, kan du uträtta ärenden i Läkarchatten 24/7.
Pris för kunder inom företagshälsovården: Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård.Genom att logga in i Oma Terveys ser du de distanstjänster som ingår i din företagshälsovård.
Pris för privatkunder: Fast och tidsbaserad prissättning. Pris efter FPA-ersättning vardagar 54,10 €/10 min (utan FPA-ersättning 62,10 €), 67,10 €/20 min (75,10 €) och 84,10 €/30 min (92,10 €). Under veckoslut tillämpas höjningar enligt prislistan. 
FPA-ersättningar: Ja, tjänsten berättigar till FPA-ersättning. 
Gör så här: Tjänsten är öppen vardagar kl. 9–21 och under veckoslut kl. 9–18. Öppna appen Terveystalo och välj Distansärenden eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten. Om det inte går att starta videförbindelsen, behandlas och debiteras besöket som en normal läkarchatt.

Via allmänläkarens videomottagning kan du snabbt få kontakt med en allmänläkare vardagar kl. 9–21 och under veckoslut kl. 9–18. Om videomottagningen är stängd, kan du uträtta ärenden i Läkarchatten 24/7. Före videomottagningen ber vi dig testa din videoförbindelse på testsidan.

MENTALT STÖD – DIN KRISTJÄNST PÅ NÄTET

Stöd vid psykisk belastning orsakad av en exceptionell situation via videoförbindelse med en psykolog eller psykoterapeut.
Pris för privatkunder: 118 € (45 min mottagning)
FPA-ersättningar:  Berättigar inte till FPA-ersättning.
Gör så här: Välj tjänst och boka tid för videomottagning via den elektroniska tidsbokningen. I bokningsbekräftelsen får du noggrannare anvisningar om förberedelserna. Gå till tidsbokningen.

Psykisk belastning orsakad av en exceptionell situation kan lindras på en distansmottagning hos psykolog eller psykoterapeut. 

Våra experter för mentalt välbefinnande stöder dig enkelt och smidigt via en 45 minuter lång informationssäker videomottagning. Sitt inte ensam med din oro. Redan ett samtal kan vara tillräckligt för att lösa upp emotionella knutar och hitta metoder för att hantera den påfrestande situationen. Tjänsten är öppen vardagar kl. 8–18. För kunder inom företagshälsovården erbjuder vi tjänsterna Mental chatt och sparring samt distans- och närmottagningar hos företagspsykolog.

ber vi dig testa din videoförbindelse på testsidan.

REMISS FÖR CORONAVIRUS

Telefonmottagning med tidsbokning hos önskad specialist. 
Pris för kunder inom företagshälsovården: Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård.
Pris för privatkunder: 30 €
FPA-ersättningar: Ja, tjänsten berättigar till FPA-ersättning.
Gör så här: Öppna appen Terveystalo och välj Remiss för coronavirussymtpm eller logga in i webbtjänsten Oma Terveys och öppna tjänsten.

I den här service du kan få en remiss till coronavirustest på Terveystalo. På servicen tar Terveystalos chatbot Terveysbotti emo dina uppgifter so verifieras av en expert. Direkt efter samtalet med Terveysbotti, du kan boka en tid till provtagningen som kan ske tidigast om 30 minuter efter chatten. Servicen är för tillfället tillgänglig endast för vuxna med symtom.  

VÄLJ LÄMPLIG TJÄNST EFTER INLOGGNING. VI BETJÄNAR 24/7.

Logga in i distansmottagningen

 

VANLIGA FRÅGOR

ÄR DET ENKELT ATT BETALA FÖR DISTANSTJÄNSTERNA?

Ja. Du debiteras inte för tjänsten om den ingår i ditt avtal om företagshälsovård. Om du uträttar ärenden som privatkund får du en faktura på besöket i efterhand i Oma Terveys. Du får ett e-postmeddelande om att fakturan har anlänt. Fakturan måste betalas inom tre dagar från mottagandet av den. För att du ska kunna använda Terveystalos distanstjänster som privatkund, måste du aktivera mobilbetalning i appen Terveystalo före distansmottagningsbesöket.

HUR KAN JAG ANVÄNDA TERVEYSTALOS DISTANSTJÄNSTER?

För att kunna använda Terveystalos distanstjänster måste du registrera dig i tjänsten Oma Terveys. Du kan använda tjänsten via Terveystalo appen eller webbplatsen. Om du behöver mer hjälp med att använda distansmottagningarna, kontakta Terveystalos kundsupport på asiakastuki@terveystalo.com. Se även sidan Anvisningar.

Logga in i distansmottagningen

Favoriter

Tervetuloa Oma Terveys -palveluun!

Oma Terveys -palvelun kautta näet tulevia hoitotapahtumiasi ja aikaisempiin käynteihisi liittyviä tietoja. Etusivulla esitetään tiedoistasi kooste - lisää tietoja löydät muista osioista.

 

Kehitämme sivustoa jatkuvasti - anna palautetta ja vaikuta.

Välj intressanta ämnen

Lapsen terveys

Liikkujan terveys

Miehen terveys

Naisten terveys

Senioirin terveys

Välj din idrottsförening.