Artikkelit

Ferritiini ja raudanpuute

Ferritiini kertoo elimistön rautavarastoista. Alhainen ferritiinipitoisuus on merkki raudanpuutteesta, joka aiheuttaa muun muassa väsymystä, uupumusta ja vireystilan laskua. Raudanpuute on yleistä etenkin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla, jotka menettävät verta kuukautisten aikana. Ferritiinimittaus onnistuu helposti laboratoriokokeella ilman lääkärin lähetettä.

Sisällysluettelo

 1. Mikä on ferritiini?
 2. Ferritiinin tärkeimmät tehtävät
 3. Mitä matala ferritiiniarvo kertoo?
 4. Ferritiinin viitearvot
 5. Raudanpuute vaivaa etenkin naisia
 6. Ferritiinimittaukset Terveystalossa
 7. Alhainen ferritiini ja raudanpuute – oireet
 8. Miksi ferritiini laskee?
 9. Ferritiinimittaus ilman lähetettä
 10. Ferritiinimittauksen hinta
 11. Miten nostaa ferritiinitasoja?
 12. Raudan imeytyminen
 13. Kuinka nopeasti ferritiini nousee?
 14. Rautainfuusio

Varaa aika Voimat vähissä -tutkimukseen

Pelkän ferritiinimittauksen sijaan raudanpuutteeseen viittaavia oireita kannattaa lähteä selvittelemään Voimat vähissä -tutkimuspaketin (alk. 125,00 €) avulla. Kattavaan pakettiin sisältyy kaikki oleelliset mittaukset: verenkuva, tulehdusarvo, elimistön rautavarat ja vitamiinipuutokset. Varaa näytteenottoa varten 10 minuutin aika laboratorioon.

Mikä on ferritiini?

Ferritiini on elimistön raudan varastoitumismuoto, jonka pitoisuutta veressä pidetään rautavarastojen mittarina. Matala ferritiinipitoisuus kertoo, että kyseessä on raudanpuute. 

Katso video ja tutustu ferritiiniin ja raudanpuutteeseen lyhyesti.

 

Ferritiinin tärkeimmät tehtävät

Ferritiini toimii elimistön rautavarastona. Jos varastorauta eli ferritiini laskee alle viitearvojen, kyseessä on raudanpuute.

Raudan tärkeimpiä tehtäviä on sitoa happea punasoluissa esiintyvässä hemoglobiinissa, punasolut puolestaan kuljettavat happea kudoksiin. Rauta on tärkeä hivenaine myös punasolujen muodostumisessa.

Mitä matala ferritiiniarvo kertoo?

Ferritiini on tärkeä laboratoriotutkimus raudanpuuteanemian diagnosoinnissa, sillä matala ferritiini on aina merkki raudanpuutteesta. Ferritiinitutkimusta voidaan hyödyntää myös anemioiden erotusdiagnostiikassa sekä rautavalmisteilla suoritettavan hoidon tehon seurannassa.

Ferritiinin viitearvot

Ferritiinin viitearvot ovat aikuisilla:
Naiset 10-150 µg/l
Miehet 28-370 µg/l

Merkintä µg/l tarkoittaa mikrogrammaa litrassa.

Naisilla ferritiinin viitearvo on miehiä matalampi, sillä muun muassa runsas kuukautisvuoto ja synnytykset aiheuttavat rautapitoisuuden ja ferritiinin laskua.

Ehdotonta ferritiiniarvoa, joka sulkisi pois raudanpuutteen, on vaikea asettaa. Kirjallisuudessa ferritiinin raja-arvo 30 µg/l on hyväksytty raudanpuutteen osoittajaksi. 

Raudanpuutetta on syytä epäillä, kun ferritiiniarvo on alle 30 μg/l ja henkilöllä on raudanpuutteeseen viittaavia oireita ja hän kuuluu raudanpuutteen riskiryhmään (esim. runsaat kuukautiset, synnytykset, verenluovutukset, puutteellinen ruokavalio).

Ferritiinin viitearvot ovat lapsilla:
Lapset alle 8 pv: 30-400 µg/l
Lapset 8-30 pv: 30-230 µg/l
Lapset 1-6 kk: 10-340 µg/l
Lapset 6-12 kk: 10-80 µg/l
Lapset 1-16 v: 5-120 µg/l

Raudanpuute vaivaa etenkin naisia

Raudanpuutteesta kärsii koko maailmassa jopa 20 % naisista. Hedelmällisessä iässä olevilla naisilla raudansaanti on monesti liian vähäistä.

Raudanpuute on tavallista yleisempää seuraavilla ryhmillä:

 • naiset, joilla on runsaat kuukautiset
 • raskaana olevat naiset
 • kasvuikäiset lapset
 • ikääntyneet ihmiset
 • urheilijat
 • henkilöt, joilla on raudan imeytymiseen liittyvä häiriö
 • henkilöt, joilla on haavainen paksusuolen tulehdus
 • henkilöt, joilla on runsasta verenvuotoa (esimerkiksi leikkauksen, synnytyksen tai onnettomuuden takia)
 • henkilöt, jotka luovuttavat usein verta

Ferritiinimittaukset Terveystalossa

Vuonna 2019 Terveystalossa tehtiin yli 50 000 ferritiinimittausta. Oheinen data on kerätty potilastietojärjestelmästämme ilman henkilötietoja.

ferritiinimittaukset Terveystalo

Potilastietojärjestelmästämme selviää, että suurin osa, yli kolme neljästä ferritiinimittauksen tehneistä on naisia. Rauta-arvojaan ovat selvittäneet erityisesti 30-49 -vuotiaat naiset. Raudanpuute ja alhainen ferritiini vaivaakin usein etenkin hedelmällisessä iässä olevia naisia, jotka menettävät rautaa esimerkiksi kuukautisten ja raskauden aikana. 

ferritiini alle 30 µg/l

Ferritiiniarvo on monilla mittauksen tehneellä hälyttävä. Naisilla ferritiinin viitearvo on 10-150 µg/l, mutta käytännössä raudanpuutetta on syytä epäillä, jos ferritiiniarvo laskee alle 30 µg/l. Mittauksen tehneistä naisista huomattavalla osalla ferritiini painuu alle raja-arvon 30 µg/l. Ferritiini on alhainen (alle 30 µg/l) joka toisella alle 30-vuotiaalla mittauksen tehneellä naisella.

naisten ferritiinimittaukset

Naisten mittaustulosten jakaumaa tarkastellessa näkee, kuinka ferritiinimittausten tulokset asettuvat viitearvoihin nähden. Huomattava osa tuloksista alittaa raja-arvon 30 µg/l. 

Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että tulokset eivät edusta koko väestöä. Terveystalossa tehdyt ferritiinimittaukset on tehty henkilöille, joilla on syytä epäillä raudanpuutetta.

Alhainen ferritiini ja raudanpuute – oireet

Raudanpuutteen oireet ovat kirjavia: 

 • jatkuva väsymys
 • suorituskyvyn lasku
 • korkea syke ja sydämen tykytys
 • kalpeus
 • päänsärky
 • hengästyminen
 • hengenahdistus
 • huimaus ja heikotus
 • kynsien haurastuminen
 • ihon kuivuminen
 • hiustenlähtö

Miksi ferritiini laskee?

Yleensä matalan ferritiinin syynä on raudan menetys verenvuodon takia. Tästä johtuen raudanpuute on yleistä etenkin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla, jotka menettävät verta runsaasti kuukautisten aikana. Myös raskauden aikana elimistön rautavarastot hupenevat herkemmin, koska äidin elimistö tuottaa veren punasoluja myös sikiön tarpeisiin. Muita syitä raudanpuutteelle ovat verenvuoto esimerkiksi mahalaukussa tai suolistossa, raudan imeytymishäiriö, verenluovutus ja puutteellinen ravinto.

Ferritiinimittaus ilman lähetettä

Oman ferritiiniarvon voi mittauttaa ilman lääkärin lähetettä tehtävällä verikokeella. Lähetteettömiin laboratoriokokeisiin voi hakeutua vapaasti kuka tahansa, joka on kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan ja haluaa saada tietoa senhetkisistä veriarvoistaan.

Raudanpuutteeseen viittaavia oireita kannattaa lähteä selvittelemään Voimat vähissä -tutkimuspaketin (alk. 125,00 €) avulla, joka sisältää ferritiinimittauksen lisäksi myös muut raudanpuutteen kannalta tärkeät tutkimukset: verenkuva, tulehdusarvo, elimistön rautavarat ja vitamiinipuutokset. 

Näytteenottoa varten varataan 10 minuutin aika laboratorioon. 

Varaa aika Voimat vähissä -tutkimukseen

ferritiinimittaus ilman lähetettä

Laboratoriotulokset valmistuvat nopeasti, useimmiten 1-2 päivän kuluessa. Selkeä ja helposti ymmärrettävä tulosraportti on nähtävissä Oma Terveys -sovelluksesta heti kun tulokset valmistuvat. Tulokset voidaan toimittaa myös postitse, kun asiasta sovitaan erikseen laboratoriossa.

Tulosraportista näkee kyseisen laboratoriotutkimuksen viitearvot ja sekä jatko-ohjeet tilanteeseen, jossa arvot poikkeavat viitearvoista. Samassa yhteydessä kerrotaan mitä mikäkin arvo tarkoittaa ja mikä sen tehtävä on elimistössä. 

Viitearvoista poikkeavien tulosten arviointia varten on syytä varata aika lääkärille, joka auttaa tulosten tulkinnassa ja selvittää hoito- ja jatkotutkimusten tarpeen. Mikäli tulokset ylittävät hälytysrajat, Terveystalosta otetaan asiakkaaseen yhteyttä ja varmistetaan, että hän on saanut tulokset.

Ferritiinimittauksen hinta

Pelkän ferritiinimittauksen sijaan suosittelemme Voimat vähissä -tutkimuspakettia (alk. 125,00 €), joka kattaa tärkeimmät laboratoriotutkimukset anemian ja raudanpuutteen selvittämiseksi. Tulosten perusteella voidaan arvioida ruokavaliosta saatavan raudan ja vitamiinien määrää sekä mahdollisia piileviä tulehduksia.

Tutkimuksen kokonaishintaan sisältyy näytteenotto, toimistomaksu ja Oma Terveys -palvelun käyttö sekä selvästi poikkeavien arvojen kohdalla yhteydenotto asiakkaaseen. 

Varaa aika Voimat vähissä -tutkimukseen

Voimat vähissä -tutkimuspaketti (125,00 €) sisältää seuraavat laboratoriotutkimukset:

Elimistön rautavarastot 

 • (S-Ferrit) Kertoo elimistön rautavarastoista tarkemmin kuin pelkkä hemoglobiiniarvo.
 • (S-TfR) Raudanpuute lisää transferriinireseptoreiden synteesiä, jolloin arvo kohoaa.

Anemia, vitamiinipuutokset

 • (S-B12-TC2) Arvo laskee B12-vitamiinin puutostiloissa. B12-vitamiinin ja folaatin puute aiheuttavat anemiaa.
 • (fS-Folaat) Mittaa folaatin pitoisuutta. Folaatin imeytyminen soluun vaatii B12-vitamiinin läsnäoloa. Pienentynyt folaattipitoisuus viittaa joko B12-vitamiinin tai folaatin puutteeseen.

Verenkuva

 • (B-PVK+T: hemoglobiini, valko- ja punasolut, verihiutaleet, punasolujen tilavuusosuus sekä kolme punasoluindeksiä) Seuloo ja seuraa useita veriarvoihin vaikuttavia sairauksia ja tiloja – esimerkiksi anemia, tulehdukset. Tutkii elimistön puolustusjärjestelmän tilaa. Mittaa veren hapenkuljetuskykyä.

Tulehdukset

 • (S-CRP) Arvo kohoaa erilaisissa tulehduksellisissa sairauksissa, kudosvaurioissa.

Pelkkä ferritiinimittaus (45,90 €) soveltuu muun muassa ferritiiniarvon seurantaan myöhemmässä vaiheessa, kun ferritiinipitoisuutta pyritään nostamaan esimerkiksi ruokavalion ja rautavalmisteiden avulla.

Miten nostaa ferritiinitasoja?

Raudanpuutteen syy on aina selvitettävä. Tämä selvittely on hyvä tehdä oman lääkärin kanssa. Raudanpuutteen hoitona on syyn hoito: raudanmenetyksen ehkäisy ja riittävän raudan saannin takaaminen.

Raudanpuutetta hoidetaan ensisijaisesti rautatableteilla tai nestemäisillä rautavalmisteilla. Rautatabletit otetaan kahdesti päivässä tai kerta-annoksena aamuisin C-vitamiinin kanssa, mieluiten tyhjään vatsaan. C-vitamiini tehostaa raudan imeytymistä. On hyvä huomioida, että esimerkiksi maitotuotteet, kahvi ja tee puolestaan estävät raudan imeytymistä, joten niitä tulisi välttää rautavalmisteiden yhteydessä.

Rautahoidon sivuvaikutuksia, kuten vatsavaivoja ja pahoinvointia, voidaan ehkäistä ottamalla rautalisä joka toinen päivä. Rautavalmisteita ei ole syytä käyttää ”varmuuden vuoksi”, sillä liiallinen raudansaanti aiheuttaa haittavaikutuksia.

Rautavalmisteiden lisäksi ruokavaliolla voidaan vaikuttaa raudansaantiin. Lautaselle kannattaa lisätä reippaasti rautapitoisia ruokia.

Osta rautavalmisteita

Rautaa sisältäviä ruokia ovat esimerkiksi:

 • punainen liha ja riista
 • maksa
 • verituotteet, esim. veriletut
 • merilevä
 • soijatuotteet
 • linssit
 • pavut
 • siemenet
 • täysjyväviljatuotteet

Näit takaat riittävän raudan saannin päivässä.

Raudan saantisuositus (naiset 15 mg, miehet 9 mg) täyttyy päivässä syömällä esimerkiksi:

 • 1,5 dl täysjyväpastaa
 • 2 palaa ruis- tai kauraleipää
 • 125 g tofua
 • 1 dl kikherneitä
 • kourallinen manteleita tai pähkinöitä
 • 1 rkl siemeniä (esim. seesaminsiemen, hampunsiemen)

Monipuolisen ruokavalion ja eri ravintoaineiden saannin kannalta eri lähteitä kannattaa yhdistellä monipuolisesti.

Raudan imeytyminen

Ruoasta peräisin olevasta raudasta imeytyy elimistön käyttöön noin 10-15 prosenttia. Eläinkunnan tuotteista saatava hemirauta imeytyy paremmin kuin kasvikunnan ei-hemirauta.

Samanaikaisesti nautittu C-vitamiini tehostaa raudan imeytymistä. Paljon rautaa sisältäviä ruokia kannattaa yhdistää C-vitamiinin kanssa, jotta rauta imeytyy mahdollisimman tehokkaasti.

Kalsiumpitoiset maitotuotteet sekä kahvi ja tee puolestaan estävät raudan imeytymistä, joten niitä kannattaa välttää nauttimasta samaan aikaan rautapitoisten ruokien kanssa.

Kuinka nopeasti ferritiini nousee?

Ferritiini nousee hitaasti, tavallisesti noin 6-24 kuukauden kuluessa. Jos potilas ei siedä suun kautta otettavaa rautaa, raudanpuute ei korjaudu tai raudanpuutteen oireet ovat hyvin voimakkaat, rautaa voidaan annostella suoraan suoneen rautainfuusion kautta.

Rautainfuusio

Rautainfuusio eli suonensisäinen rautahoito tarkoittaa sitä, että rautaa annostellaan suoraan potilaan suoneen. Suun kautta otettavat rautavalmisteet ovat ensisijainen hoitomuoto, mutta rautainfuusiota voidaan harkita joissakin tapauksissa.

Rautainfuusio on perustelua, jos potilaalla on esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa tai hän kärsii tulehduksellisesta suolistosairaudesta. Rautainfuusiota voidaan harkita myös silloin, jos potilas saa suun kautta otettavista rautavalmisteista voimakkaita haittavaikutuksia tai jos raudanpuute ei korjaudu rautavalmisteiden avulla.

Myös rautainfuusiosta voi seurata haittavaikutuksia. Yleisimpiä suonensisäisen rautahoidon haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, verenpaineen muutokset ja allergiset reaktiot.

Lue myös:

Varaa aika
Verkkoajanvaraus 030 6000*

Yhteystiedot
Jaakonkatu 3 B, 3.krs
00100 Helsinki

Vaihde: 030 633 11
Asiakaspalvelu: 030 6000*
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@terveystalo.com

Lataa sovellus

*030 6000 puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Terveystalolla on Labquality Qualificationin ISO 9001 -laatusertifikaatti - Klikkaa saadaksesi lisätietoa

Suomalaisen työn liiton jäsen

Suomalaista palvelua

Suosikit

Tervetuloa Oma Terveys -palveluun!

Oma Terveys -palvelun kautta näet tulevia hoitotapahtumiasi ja aikaisempiin käynteihisi liittyviä tietoja. Etusivulla esitetään tiedoistasi kooste - lisää tietoja löydät muista osioista.

 

Kehitämme sivustoa jatkuvasti - anna palautetta ja vaikuta.

Valitse sinua kiinnostavat aiheet

Lapsen terveys

Liikkujan terveys

Miehen terveys

Naisten terveys

Seniorin terveys

Terveystalo toimii yli sadan urheiluseuran yhteistyökumppanina. Valitse seura, johon itse tai perheenjäsenesi kuuluvat.